s
qc2
s
qc
qc

Welcome to Công ty cổ phần thương mại & công nghiệp Việt Úc

Kinh doanh 01

Ym:

Phone: 0912509568

Emai: vietuc68@gmail.com

Kinh doanh 02

Ym:

Phone: 0912509568

Emai: trinhbangoc@yahoo.com

khuon nhua, khuon dot dap, chi tiet may, che tao may, thiet bi cong trinh

Vòng đệm đồng

Xem ảnh lớn
Giá:  Liên hệ
Hãng sản xuất:
Tình trạng:

Chi tiết đồng đặc biệt phi tiêu chuẩn dùng trong công nghiệp

Thông tin chi tiết

Sản phẩm cùng loại