s
qc2
s
qc
qc

Welcome to Công ty cổ phần thương mại & công nghiệp Việt Úc

Kinh doanh 01

Ym:

Phone: 0912509568

Emai: vietuc68@gmail.com

Kinh doanh 02

Ym:

Phone: 0912509568

Emai: trinhbangoc@yahoo.com

khuon nhua, khuon dot dap, chi tiet may, che tao may, thiet bi cong trinh

Đối tác

Sau hơn 3 năm đi vào hoạt động, hiện công ty chúng tôi đã cung cấp các mặt hàng cho các đối tác trong và ngoài nước, các khách hàng điển hình của chúng tôi: - Nước ngoài:     + Công ty GE (Nomura Hải phòng)    + Công ty TNHH SAMSUNG Việt nam (Qua công ty thương mại)    + Công ty PANASONIC (Qua thương mại)    + Công ty NISSIN (Qua thương mại)    + Công ty Fujikin (tại Nhật bản)    + Và rất nhiều công ty Nhật ở Việt nam (chúng tôi là công ty Sản xuất cuối cùng, thường cung cấp đến các công ty lớn qua các công ty thương mại) - Khách hàng trong nước:    + Công ty Công nghệ Thiết bị Y tế Bắc Việt   + Công ty TNHH Công nghệ Tân Hưng   + Việt nam Airlines.