s
qc2
s
qc
qc

Welcome to Công ty cổ phần thương mại & công nghiệp Việt Úc

Kinh doanh 01

Ym:

Phone: 0912509568

Emai: vietuc68@gmail.com

Kinh doanh 02

Ym:

Phone: 0912509568

Emai: trinhbangoc@yahoo.com

khuon nhua, khuon dot dap, chi tiet may, che tao may, thiet bi cong trinh

Tuyển nhân viên kinh doanh

Công ty cổ phần thương mại và công nghiệp Việt Úc là một doanh nhgiệp chuyên sản xuất và chế tạo khuôn mẫu phục vụ các ngành: Khuôn nhựa,khuôn đột dập,khuôn đúc các loại...; Ngoài ra, Công ty chúng tôi còn gia công ché tạo thiết bị ,máy móc phục vụ trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp, thiết bị các loại máy móc công trình xây dựng. Nhằm mở rộng sản xuất kinh doanh chúng tôi có nhu cầu tuyển dụng nhân viên kinh doanh